Certificat ISO_9001_2022

Certificat-ISO-27001 2022

Obiectivul securitatii informatiei este de a proteja bunurile informationale ale Artem Group Trade & Consult SRL, ale clientilor si ale partenerilor, de a asigura continuitatea afacerii si de a minimiza daunele aduse afacerii prin prevenirea si minimizarea impactului incidentelor de securitate.

Politica pentru securitatea informatiilor este aprobata de DIRECTORUL GENERAL si reflecta angajarea conducerii Artem Group Trade & Consult SRL in implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Securitarii Informatiei, prin intermediul caruia sa putem proteja bunurile informationale ale organizatiei de toate amenintarile, fie ele interne sau externe, deliberate sau accidentale.

Prin conformitatea cu standardul SR ISO/CEI 27001:2013, ne asiguram ca:

 • Informatiile vor fi protejate impotriva accesului neautorizat
 • Confidentialitatea informatiilor va fi pastrata
 • Integritatea informatiilor va fi pastrata
 • Disponibilitatea informatiilor va fi asigurata atunci cand procesele afacerii o cer
 • Cerintele legislative si reglementare aplicabile sunt indeplinite
 • Planuri de Continuitate a Afacerii vor fi redactate, mentinute si testate.
 • Tot personalul va fi instruit cu privire la securitatea informatiilor

Prin prezenta declaratie conducerea companiei asigura sprijin ferm, indrumare in creearea de oportunitati pentru implementarea obiectivelor Politicii pentru Securitatea Informatiilor atat Reprezentantului pentru Securitatea Informatiei (RSI) cat si oricarui angajat care vine cu initiative pentru protejarea informatiilor sensibile.

Toti angajatii sunt direct responsabili de implementarea Politicii pentru securitatea informatiilor in ariile lor de responsabilitate. In acest scop au fost implementate proceduri de securitate a informatiilor.

Vor fi indeplinite cerintele afacerii cu privire la disponibilitatea informatiilor si sistemelor informationale.

Este responsabilitatea fiecarui angajat al organizatiei noastre si al colaboratorilor sa adere la aceasta Declaratie de Politica, sa o cunoasca si sa o aplice. Nerespectarea Politicii de Securitate va atrage dupa sine aplicarea unor masuri disciplinare (in cazul angajatilor) si revocarea unor drepturi de acces la informatii.

Managementul organizatiei, se angajeza intr-un proces de îmbunatatire continua a Sistemului de Management al Securitatii Informatiilor, la asigurarea resurselor necesare realizarii obiectivelor propuse si aplicarii politicii privind securitatea informatiilor.

Politica de Calitate a Artem Group Trade & Consult SRL aplicabila scopului declarat si anume:

Import si comercializare a produselor industriale (masini, echipamente, scule, accesorii ) si servicii conexe (asitenta tehnica, service si mentenanta).

si-a implementat si dezvoltat un Sistem de Management al Calitatii (SMC) in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015

Prin prezenta declaraţie scrisă şi semnată, Directorul General defineşte şi consemnează Politica Calitatii şi strategia adoptate în domeniul managementului calităţii :

 • asigurarea şi garantarea furnizarii unor servicii în conformitate cu cerinţele şi nivelurile de calitate asteptate şi cerintele clienţilor ;
 • dezvoltarea încrederii, atat la nivelul angajaţilor, cât şi al clienţilor, că sunt întreprinse acţiuni şi luate măsuri pentru atingerea obiectivelor de management al calitatii declarate ;
 • implicarea conducerii in ceea ce priveste respectarea legislatiei in vigoare in stransa legatura cu cerintele SMC si sustinerea acestora cu resursele materiale si umane necesare;
 • implicarea in ceea ce priveste imbunatatirea continua a SMC si a performantelor acestuia

Managementul se obligă să stabilească dispoziţiile adecvate şi să asigure condiţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiunilor Sistemului de Management al Calităţii şi desfăşurarea activităţilor aferente si din considerente externe pentru :

 • a transmite clientilor increderea in ceea ce priveste profesionalismul angajatilor ;
 • a raspunde necesitatii clientilor in a primi garantia produselor si serviciilor oferite la standarde de calitate;
 • a creste si imbunatati propria imagine ;
 • a creste oportunitatea de a atrage noi parteneri din diferite domenii de activitate ;

Întregul personal al societăţii, implicat în efectuarea activităţilor din profilul acesteia, cat si persoanele care lucreaza sub controlul organizatiei au obligaţia şi răspunderea respectării şi aplicării întocmai a prevederilor înscrise în prezenta declaraţie şi în celelalte documente ale Sistemului de Mangement al Calitatii.